top of page
שהיופי בגשמיות הוא מריבוי צבעים דוקא

תורת מנחם

חדש!
הספר שהופך את לימוד התניא למוחשי וצבעוני יותר.

לגלות צבע בנפש
לגלות צבע בנפש
"העיקר הוא ההרגל להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בלבו ומוחו תמיד אשר כל מה שרואה בעיניו השמים והארץ ומלואה הכל הם לבושים החיצונים של המלך הקב"ה
וע"י זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם וזה נכלל ג"כ בלשון אמונה שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם
את עצמו כמו אומן המאמן ידיו וכו'."
(ליקוטי אמרים, פרק מב תניא)
צבע של גאולה

10 ס"מ

10 ס"מ

צבע של גאולה ומשיח
מהדורת כיס מיוחדת
הפריט שמשלים כל מתנה!

מתחילים שנה בהשראה יומיומית
מלוח פתגמי חסידות היום יום...

לגלות צבע ביום
ספרים
אווירה
אל תפספסו מוצרים חדשים!
רגע לצבע

פרויקט של יצירה בהתהוות שנולד בהשראת הלימוד היומי של החת"ת (חומש, תהילים, תניא).

פתגם חסידי של האדמו"ר הזקן אומר ש"צריכים לחיות עם הזמן"- לחיות עם הלימוד האקטואלי של אותו היום, כל האיורים בפרויקט הם ניסיון לגלות, לייקר ולתפוס רגעים של לימוד למוחשיים וצבעוניים יותר. הפרויקט נוצר לכתחילה במטרה לתת מענה מהיר של נקודות חסידיות ברשתות החברתיות. 

מאז שנת ה'תשע"ז (2017) התאגדו למעלה מ800 איורים וכיום הם מתפרסמים במגוון דרכים,

ביניהם הספרים שיצאו לאור-"לגלות צבע ביום" ו"צבע של גאולה".

רגע לצבע זה רגע של משמעות.

גלריה
חומש

חומש

לגלות צבע בשבוע

  • Instagram
היום יום

היום יום

לגלות צבע ביום

  • Instagram
תהילים

תהילים

לעורר צבע בנפש

  • Instagram
משיח וגאולה

גאולה ומשיח

צבע של גאולה

  • Instagram
תניא

תניא

לגלות צבע בנפ